Zmluva 2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1
ČÍSLO ZMLUVY – 2021-1-SK01-KA122-SCH-000014083