Viac o projekte – Mehr über das Projekt

Viac projekte – Mehr über das Projekt

 

Prečo práve projekt s Nemeckom, nemčinou a IT?

Naša škola intenzívne spolupracuje s odborníkmi z praxe, ktorí nám pomáhajú pripravovať študentov pre trh práce. Vďaka ich skúsenostiam a inputom vieme, čo je pre našich študentov dôležité, ak sa po škole chcú úspešne uplatniť v pracovnom svete. Vieme, že IBA anglický jazyk už pre úspešného uchádzača o prácu nestačí. IT zamestnávatelia v našom regióne požadujú aj nemecký jazyk. Dlhodobo ale panuje trend, že nemecký jazyk patrí medzi menej populárne. Veríme, že týmto projektom, ktorý študentom priblíži nielen nemecký jazyk, ale aj nemeckú kultúru, zvýšime ich nadšenie pre vzdelávanie sa v tomto jazyku. Spojenie jazykového projektu s IT vzdelávaním, ktoré naša partnerská organizácia poskytuje je ideálne.

Aký je cieľ projektu?

Naša škola sa nachádza v regióne, ktorý je často označovaný aj za slovenské IT Valley. Veľké množstvo IT firiem trpí nedostatkom nemecky hovoriacich zamestnancov. Mnoho firiem nielen pracuje pre klientov z Nemecka, ale aj firmy ako také, majú pôvod v Nemecku. Na školách často študenti preferujú anglický jazyk, a nemčina sa zatláča do úzadia. Tento projekt pomôže vzbudiť záujem o nemecký jazyk u našich študentov v spojení s nadobúdaním IT zručností. Do tohto projektu budú začelení aj študenti, ktorí by si takúto aktivitu finančne určite nemohli dovoliť, či už preto, že pochádzajú s finančne slabšie zabezpečenej rodiny, alebo sa ich rodina dostala do finančných ťažkostí pre pandémiu Covid. Všetci naši študenti týmto pobytom získajú novú motiváciu a impulz pracovať na svojich jazykových a digitálnych zručnostiach, čo im môže iba pomôcť pri uplatňovaní sa na trhu práce v budúcnosti.

Prečo sa zapojiť?

Jednotlivý účastníci, ktorí budú zapojení do plánovaných aktivít získajú mnoho zručností.

1. Jazykové zručnosti – focus na dôležitosť nemeckého jazyka

2. IT digitálne zručnosti – naša partnerská organizácia v Nemecku ponúka program z oblasti IT, ktorý skvelo kooperuje s našou výukou a tiež s požiadavkami, ktoré počúvame od partnerkých IT firiem z trhu práce

3. Rozšírenie kultúrneho rozhľadu študentov a spoznanie novej krajiny Európskej únie

4. Nadväzovanie nových kontaktov pre profesionálnu budúcnosť študentov. V neposlednom rade je veľmi dôležité poznamenať, že projekt má nielen profesionálne, ale aj ľudské hľadisko. Študenti získajú nové zážitky, priateľstvá a skúsenosti. Naši študenti majú za sebou takmer rok dištančného vzdelávania, rok kedy tých zážitkov bolo veľmi málo. Veríme, že týmto projektom by sme im mali šancu vykompenzovať stratené zážitky.